3 ቀን በነጻ አገልግሎት ያግኙ
ለመመዝገብ OK ብለው ወደ 9782 ይላኩ
አገልግሎቱን ለማቋረጥ STOP ብለው ወደ 9782 ይላኩ ወይም 0909605949 ላይ ይደውሉ
በአገልግሎት 2 ብር